NL|EN

Labelling alcoholische dranken

De Europese Commissie keurde recentelijk een verslag goed over de verplichte etikettering van de ingrediëntenlijst en de voedingsverklaring voor alcoholhoudende dranken.

Naar aanleiding van de conclusies van het verslag heeft de Commissie besloten om de producenten van alcoholische dranken te verplichten binnen het jaar een voorstel te ontwikkelen om informatie te verstrekken over ingrediënten en voedingswaarde-etikettering van alle alcoholische dranken.

Etikettering van alcoholische dranken in de EU
De EU-verordening inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten (1169/2011) die sinds december 2014 van kracht is, bevat voorschriften betreffende het etiketteren van ingrediënten en voedingswaarden. Deze voorschriften zijn verplicht voor alle voedingsmiddelen, inclusief alcoholische dranken, met uitzondering van deze die meer dan 1,2% alcohol per volume bevatten.
Dergelijke informatie wordt op vrijwillige basis reeds door een weinig producenten verstrekt. Voorts hebben een aantal lidstaten nationale maatregelen gehandhaafd die aanvullende etiketteringsvoorschriften voor ingrediënten voor alle of bepaalde alcoholhoudende dranken opleggen. Ontwerp van deze nationale voorschriften inzake etikettering van levensmiddelen moet door de Commissie worden aangemeld en beoordeeld voordat de eventuele aanneming ervan kan plaatsvinden.
Volgende stappen
Naar aanleiding van het rapport zou de industrie binnen een jaar een geharmoniseerde aanpak moeten voorstellen, dit om consumenten informatie te verschaffen over de ingrediënten en voedingswaarden van alcoholische dranken. Dit voorstel zal dan door de Commissie beoordeeld worden.

Lees verder: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
 

Schrijf u in op de blog