NL|EN

Sectoraal akkoord over vervangen van microplastics in consumptieproducten

Wat zijn microplastics?

Microplastics zijn vaste deeltjes, minder dan 5 mm groot, die gebruikt worden als ingrediënt in consumptieproducten zoals mondverzorgingsproducten en cosmetische producten. Microplastics bestaan geheel of gedeeltelijk uit synthetische polymeren die onoplosbaar zijn in water en niet biologisch afbreekbaar zijn in het aquatisch milieu. Deze microplastics komen via ons afvalwater  in onze oppervlaktewateren want rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet in staat deze kleine deeltjes uit te filteren. Zodoende veroorzaken de microplastics mee de 'plastic soup'.

Sectoraal akkoord

Om de microplastics te bannen uit mondverzorgingsproducten en cosmetica werd er door de Minister Marie-Christine Marghem en sectorfederatie DETIC vzw (Belgisch-Luxemburgse vereniging van producenten en verdelers van cosmetica, reinigings- en onderhoudsmiddelen, lijmen en mastieken) een akkoord gesloten. 

De leden van DETIC verbinden zich ertoe om de "plastic microbolletjes" in cosmetische producten die worden af-, uit- of weggespoeld en mondverzorgingsproducten volledig te vervangen tegen 31 december 2019.

Vanaf die datum mag er geen enkel cosmetisch product dat wordt af-, uit- of weggespoeld en geen enkel mondverzorgingsproduct dat "plastic microbolletjes" bevat meer op de Belgische markt worden gebracht door de leden van DETIC.

 

 

Schrijf u in op de blog